One thought on “WOD 13.12.

 1. Female (BW * 0,7)
  1. Laura 90/65 – 1,978
  2. Mareike 82,5/62 – 1,900
  3. Max 135/83 – 1,627
  4. Jonas 130/85 – 1,529
  5. Grigori 130/87 – 1,494
  6. Thomas 105/74 – 1,419
  7. Emily 55/56 – 1,403
  8. Theresa 45/65 – 0,99

Schreibe einen Kommentar